Home 

 Kaarten 

 Informatie/Prijzen 

 Tekstsuggesties (pdf) 

 Goede doelen 

 Bestellen 

 Contact/model 

 Over ons Pro Heritage - Kerstkaarten voor bedrijven: bouw, schilders, installatie, loodgieters, telecommunicatie, notariaat, accountancy, financiële diensten, assurantie, maritima, transport, juweliers, makelaardij, grafische industrie enz.

Kerstkaarten en het goede doel


De van oorsprong Engelse gewoonte om middels de kerstkaart een goed doel te ondersteunen heeft inmiddels in vele andere landen navolging gevonden. Daar is veel voor te zeggen, charitas en de kerstgedachte zijn immers nauw verweven.

Pro Heritage doneert € 0,10 per verkochte kaart aan een goed doel. Wèlk goed doel wordt door u als de opdrachtgever bepaald. Als enige voorwaarde geldt dat de ontvangende charitatieve instelling als zodanig erkend moet zijn. Van erkenning is sprake indien het goede doel is opgenomen in de registers van
www.goededoelen.nl  voor Nederland of
www.donorinfo.be  voor België.

Van het door u op het bestelformulier aangegeven goede doel wordt aan de linker binnenzijde van de kaart op bescheiden wijze melding gemaakt. De hiertoe gebruikte zin luidt:
"Met deze kaart wordt het werk van (het goede doel) gesteund."

Enige goede doelen in Nederland:

Stichting AAP - Alzheimer Nederland - Amnesty International
Artsen zonder Grenzen - Astma Fonds - Bio Kinderrevalidatie
ChildsLife International - CliniClowns Nederland - Cordaid Diabetes Fonds - Dierenbescherming
Nationaal Epilepsiefonds - Greenpeace Nederlandse Hartstichting - Stichting Jantje Beton - KiKa
KNCV Tuberculosefonds - KNGF Geleidehonden - KNRM Koninklijke Nederlandse Redding Mij
KWF Kankerbestrijding - De Leprastichting - Liliane Fonds - Maag Lever Darm Stichting
Stichting Natuur en Milieu - Nierstichting Nederland - NSGK voor het gehandicapte kind
Nationaal Ouderenfonds - Oxfam Novib - Nationaal Reumafonds - Het Nederlandse Rode Kruis
Fonds Slachtofferhulp - Vrienden van het Sophia - SOS Kinderdorpen
Trombosestichting Nederland - VluchtelingenWerk Nederland Vogelbescherming
Het Wereld Natuurfonds - Nationale Vereniging De Zonnebloem
enz. enz.

Enige goede doelen in België:

Amnesty International Vlaanderen - Vlaamse Alzheimer Liga - Artsen zonder Grenzen
Caritas International België - Damiaanactie Greenpeace Belgium - Handicap International - Memisa België
Oxfam Solidariteit - Rode Kruis Vlaanderen - SOS Kinderdorpen België - Stichting tegen Kanker
Trias - Unicef België
enz. enz.


Hulst